BASKİL KAYMAKAMI UHUT EMRE KOYUNCU'NUN VEDA MEKTUBU
BASKİL KAYMAKAMI UHUT EMRE KOYUNCU'NUN VEDA MEKTUBU

BASKİL KAYMAKAMI UHUT EMRE KOYUNCU'NUN VEDA MEKTUBU

ELAZIĞ VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI

VEDA KONUŞMASI 
Kaymakamızın Veda Konuşmaları

Saygıdeğer meslektaşım, kıymetli protokol mensupları, ilimizden konuklarımız, kurumlarımız ve basının güzide temsilcileri, değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler beyefendiler, muhterem hazırun... Hepimiz biliyoruz ki ömürde de görevde de her veda yeni bir başlangıç. 28 Haziran 2015 tarih ve 398 sayılı müşterek Kararname ile atandığım Baskil Kaymakamlığına vedanın hüznü ile Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ağustos 2018 tarihli olurlarıyla Doğu Anadolu’nun hem kilidi hem anahtarı diye nitelediğim Elazığ'da Vali Yardımcılığına kısmetse yakın zaman itibariyle başlayacak olmanın heyecanını aynı anda taşıyorum. Öncelikle bu vesile ile Baskil'e hizmet etmenin onuru, sorumluluğu ve mutluluğunu yaşadığımı ifade ediyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İnanıyorum ki görevim süresince; hakkaniyeti üstün tutma niyetiyle, hesap verebilme bilincinde, şeffaf bir idari anlayış içerisinde vazife ifa ettim ve hamd olsun bunun vicdani müsterihliği içindeyim. Bu süreçte özel idaremiz, encümenimiz, birlik heyetemiz, belediyemiz ile muhtarlarımız hasılı kelam merkezi ve yerel tüm yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki mesai arkadaşlarımız, yüksek okulumuz, odalarımızdan tutun pttye notere hatta bankamıza hayırseverlerimiz dahil sağduyulu tüm hemşehrilerilerimizin katkı ve yakın desteklerini, ilgi ve emeklerini esirgemediklerini belirtmeliyim. 

Elbette eksiğimiz de oldu, fazlamız da belki... Lakin varsa başarımız emin olun ki hep birlikte olmuştur. Şunu da ekleyeyim; çalıştığım bilhassa bazı mesai arkadaşlarımın gerek görev ve sorumluluk bilinci gerekse ekip ruhuyla Baskil'e en iyi şekilde hizmet etme azmini ben yakinen müşahade ederek hissettim. Kendilerini bilirler bu sebeple onları da burada ayrıca tebrik ve takdir etmek isterim. Tavsiyem şevklerini hiç yitirmesinler. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Herkes yapıp ederken niyeti mukabilince kalır ve anılır. Bazen alık bilmese de; Halık her daim görür.

Buradan Baskilimize atanan talihli meslektaşıma Oğuz Cem Murat'a en samimi başarı dileklerimi işbu haseple sunarken; birliğe, bütünlüğe ve tematik kurumsallaşmaya dair katkı ile kendini bilenlere sahip çıkmasını da şimdiden istirham ediyorum. Eminim ki değerli meslektaşım da kahraman Fethileri yetiştiren bu aziz beldede millete hadim oluşta bizlere düşeni, saygın görevimizdeki bayrak yarışını, halk ile hakkı teslim için gerek mülki idare camiası gerekse Cumhurbaşkanımızı da temsil adına layıkıyla adım adım ileriye taşıyacaktır. İlçemizde ciddi bir azimle köklü bir kurumlaşma kültürü aşılayacaktır. Devraldığımız ve devretttiğimiz milli-yerli hedeflerin gerçekleştirilmesine vatandaşlarımızla yekvucud olup, yüksek bir gayretle sebat edecektir. Bu uğurda Mevlam yar ve yardımcısı, bahtı açık yolu da rast olsun.

Kıymetli hazirun, pekçoğumuz karşılıklı empati içinde birbirimizi anlayarak özverili, sabırlı ve hoşgörülü olmaya yapıcı bir çaba sarf ettik. Yeri geldi köyünüze yeri geldi dairenize, yeri geldi işyeri, ofis, büro yahut hanenize dahi konuk olduk. Sizler hancı biz yolcuyduk velhasıl netice itibariyle. Selam verip selam aldık çok şükür ve elbet, siz de bizlere geldiniz gittiniz. Bazen tel kebap eşlik etti, bazense kızrak patila ve mişmişler. Bazen mevlid ve sala, bazen semah ve saz vardı. Hattası birer bardak sıcak çaya; kimi zamansa soğukluk ayran ile sofranızda hasbihale ram olduk. Muhim olan gökkubbede hoş bir seda dedik, dediniz hep. Cümle kelam bizler tüm güzellik, özellik ve çeşitlilikleriyle Baskil'den sizlerden memnunduk, inşallah sizler de bizlerden memnun kalmışsınızdır.

Az önce aramızda da konuşuldu. Şehit ailelerinin ve sizlerim şahsım ile ailem adına güzel dilekleriniz, nezaket, hoşgörü ve tüm iyiniyetinize ilişkin ben tekraren şükranlarımı sunuyorum. Dostlar unutulmaz, çok değerli dostlar adam gibi adamlar, duygulanmamak elde değil. Nasıl dile getirilir tam bilemiyorum; amma lakin herhalde kısmen de olsa şöyle belirtebilirim.

İfade etmek isterim ki İlçelerimiz meslekte adeta birer evladımız gibi oluyor. Tabi ki bizler de oraların fahri evlatlarıyız nihayet vedalaşıp giderken. Biliyorsunuz benim bir evladım burada, kısmet ya o da gakgoş oldu. Gönlümüzün bir yanı, hep Baskilde olacak. Unutmayız takip de edeceğiz, ona da baktıkça. Yani Baskil çok özel bizim için. Dahası anlatılacaklar, diyecekler de şu kısacıkla bitmez zikri sözler kifayet etmez fikri Baskil'e. Çıkardığı insanlarla, gönül erleriyle kahraman şehitleriyle, milli manevi şahsiyetleri ve değerleriyle gakkonun harman serencamı olan bu candan yöreye, güzide sevdaya...

Eminim birçoğumuz duymuştur "Küçük kafalar kişileri, orta kafalar olayları ve büyük kafalar ise fikirleri tartışır." derler. Bu meyanda birkaç ricam da olacak artık fahri bir hemşehriniz olarak benim sizlerden. Ricam o ki bindiğimiz dalı kesmeyelim, yeni Türkiye'de sorunlar bilindik eski metotlarla çözülmüyor. Öğrenilmiş çaresizliğe, çare yine sizlersiniz. Unutmayınız, insanın sözü kalbinden dökülendedir. Kem sözlü, gözlerden okunan niyeti kötü özlü olmayalım hem hiçe, hem de hiçkimseye. Bahsettiklerim ve bahsedeceğim mevzuu idrak, kalite ve kalibre meselesi.

Ne de olsa halefimde buradayken hepinizin huzurunda sadece iki üç temel başlıkla içimi de döküp; haydin kıssadan özeleştri ile genel hatlarıyla mevzuda temayüz edeyim:

Birincisi Fırat yanıbaşımızdayken su meselesi kevgir gibi sondajlar ile uzun vadeli böyle çözülemez. Gerçek verim için bir an evvel alternatif toprak altı basınçlı su geçişi, ges ve merkezi otomasyonlu özgün bir toplulaştırmaya gitmeliyiz. 

İkincisi hızlandırılmış da olabilecek demir raylar, dev yatırım çimento gibi cevherler ve diğer birçok atölye tipi fabrika ile kıyı şerit bölgemizde permakültür alternatiften otantik ve sportif yelpazeye uzanan turizm potansiyelimiz de pekala var. Bu çeşitlilik istihdam amaçlı eşgüdümle ele alınarak dirayetli bir fedakarlıkta yapılabilecek cazip toplama noktaları, ambalaj-depolama merkezleri ve ulaşım yollarımıza ilaveten neden beton gibi kavi, yıllara meydan okuyan yerli malzemeden uzun ömürde desteklenir sistematikte olmasın misal. 

Üçüncüsü ve en önemlisi ise insan. Çünkü özetle değindiklerimin her biri neticede beşeri sermayeye ve onun yetiştirilme modeline mündemiç biçimde bağlı. Sınıf mevcutlarımız mı kalabalık, değil. Okullarımız çocuklarımız mı yetersiz, değil. İlçedeki öğretimde kadim mahrumiyet mi var, bakınız o hiç değil. Hamd olsun yüksek okulumuz da mevcut, çeşitli dallarımız ve hancımız da var yolcumuz da. Yani yapılandırmacı birçok metot, imkan ve öz maya mihmamımız da... 

O halde İlçedeki kendi öz be öz beşeri kaynağımızı kreşli bir anaokuldan tutun tema liseye, entegre yüksek okul ve halk eğitime, destek ziraat odası ile gençlik ve spora yani hem hayat hem de iş standartları gibi türlü açılardan birkaç tık üstte niçin kalıcı başarıya ısrarla hazır hale getirmeyelim. Çocuk, genç ve orta yaşlı insanımızı hak ettiği yerinde ve layıkıyla komple biçimde neden yerli-milli daha bütüncül, tematik ve de yetkin eğitmeyelim. Neden adeta bir kurtarıcı beklemek yerine, kendi kendimizi kurtarmayalım?

Toparlarsam sözün özü şu mukaddes toprak ve insanı mümbitken katma değeri, bilhassa olası organik bazlı tarımda üretimi, eğitimi ve iş çeşitliliği böylesi dar kalıp bir cenderede kalamaz. Bu yola bazıları gibi palyatif olumsuz taş değil, olumlu anahtar bir takım ruh ile kurumsal hafızada baş koymalıyız. İşi muhakkak komple düşünmeliyiz, işte yersiz ayak oyunları komplolar ile değil yani. Yollar, sular, yıllar ve çağa çoçuk için yakışmaz bize var esasın derseniz... Ki imkan yekte birleşince gelin hem İlçeden göçü hem hemşehrilikten göçmeyi artık önleyelim, derim ben de. Yeter Allah aşkına! Şahsi ufak hesapları bir yana koyalım, marka olmakta, yapıcı sivil inisiyatifte, birlik ve dirlikle aklı selimde yarışalım. 

Dolayısıyla orta vadede özlenen gelişme için bireysel veya kolektif olarak, insani potansiyellerini geliştirebilme, üretken ve mutlu bir hayat geçirebilmeye gerek ve yeter dönüşüm şartlarını en kısa sürede sağlamayı hedeflemeliyiz. Yani hepimiz, her birimiz zihniyet engellerini aşıp; Baskil'e çok geçmeden çok şeyler katalım düşüncesiyle kendi vademizde ona yaraşır olmalıyız.

Her neyse dahası uzatmayım. Biliyorum klasik bir veda konuşması da olmadı elbet benimkisi. İlçemiz adına biraz hayıflandık, hayli şaşıp saşırttık ve belki az da hüzünlendik. Doğrusu sitem de etmedik, anlayana sistem deyip doğruyu konuştuk neyse ki... Dağıtalım şöyle şaşmayı ve hüznü, gelin tatlı bitereyim kıssadan da bir fıkrayla. İlçemizin yardımlaşması, yazda ot yangınları, susuzluğu meşhur malum. Yaşlı dayımız otla anızı yakar, amma rüzgar yerden kesiyi aşar da alevi saçar. Gökle eş dayının cav şini de bu işe şaşar. Neylesin yok ki hasret yekte gani aşan. Göçmüş çoktan halti, dayı da kalmış tek başına. Azcık geç de olsa yetişir imdada komşular pür telaş, yangını söndürür. Dayının tek kat evi viran olmuş, lakin şükür canı kurtulmuştur. Yoğun bakımdan henüz çıkan yaşlı Baskilliye doktor şöyle bir göz süzer. 

Doktor: Vay canım benim... Kim bilir kaçtı tevellüt, kaşlar hafiften çatık amma al yanaklı, çehresi nurla bakar gakgo... Kahramandır, can verir yurdunu evini yaşatmaya! Ölmez daha hele ki zaten mukaddes topraktan. Vaktidir fırsat, iki kelamla... Konuşturup dahası nefes açayım dur der. Emmi kefeni yırttın teşekkür yok mu bize? Sağol dohtor evladım. Ahh emmi toprağın mukaddes hamd, de n'edek? O'na bin şükür evladım. Yok daha sen "bir" de hele, ben anlamadım. Yanığın az derin lakin kırığın çok; evde tek katlı imiş n'ediin de atladın? Çoktan ki parayı mı sakli'din yoksam eşbabiye yatsılıklara, çatıya mı koştuydin emmi? Gakgo sessiz kalır, bir müddet. Zaten zordur etmek kelam, nefesi de pektir ellam. 
Doktorun Allasen kırılmadık kemiğin kalmamış, haydin de hele.. ısrarına tebessümle irkilir. Ve nefesi açılmıştır gakgo dayının artık. Az gülümseyerek cevabını verir; ne ediim dohtor beg beni de küreklem söndürdiydiler.

İşte bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize iyiliğe hep güzele niyet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkürler. Müsadenizle, unutmadan teşekkürlerin en özelini ise esası muvaffakiyetin arkasında dağ gibi duran can yoldaşıma, biricik eşime; neşemiz, gönül sururumuz, dünyalar tatlısı gakgomuza minicik kızıma derin bir kalbi muhabbetle ithaf ediyorum. 

En nihayetinde irtibat ve desteğini sürdüreceğine kani olduğum İlçemizden Elazığ'a ve Malatya'da, Adana'da, İstanbul'da dahası gurbette yaşayan 250 bini aşkın Baskilli hemşehrime sağlıcakla, huzurla ve mutlulukla nice güzel günler diliyorum. Haklarını helal etmelerini rica ediyor, bilvesile arzı vedamı bu kürsü başından sizlerin nezdinde iletmek istiyorum. Biliyorsunuz çok uzaklarda da değiliz. Baskilli gakkolardan yiğitlik hatıratıyla el-Aziz diyara Vali muavinliği kadrosuna gidiyoruz. İnşallah dostlarla dahası da görüşürüz. Son olarak böylece hepinizi selamların en güzeliyle tekraren selamlarken, mukaddes beldemizi sayın Kaymakamımız ile sizlere, ezcümlesini de es selamun aleyküm diyerek yüce Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla

Kaynak : Haber Merkezi
Editor : Baskil Medya

Anahtar Kelimeler:

BASKİL, KAYMAKAMI, UHUT, EMRE, KOYUNCUNUN, VEDA, MEKTUBU
18.4.2019 09:33:00
11706
6
İsim:
Yorum Sayısı:
Kalan Karakter:
x Cevap:
Yorumu Gönder
Hasan Çinkıluç
Tarih :

24.6.2020 22:36:00

Cevapla
Duydum az evvel. Ah be gidisin, keşkem kalasın orda Harput gibim. Zevenin dahi sahibi var dedik daha dün bastık bağra. Sevdik seni biz Allah içün. Kömürhandan uğurlarık rast gele reis işin
Salih Emir
Tarih :

30.1.2020 02:01:00

Cevapla
Helal abime adam gibi adama. Depremde ildeydi, diğerleri izindeyken.. Ne kadar çalıştı biliim ben 30 saati geçer gözü kırpmadan, canlı şahidim.
Vahap İrtegün @Ersin
Tarih :

24.1.2020 09:19:00

Cevapla
Abartma Ersin gardaşım; bence çok akıllı ve iyice bir insan sadece... Biz gittiğimizde güzel karşıladı iki kez görüştük dernekle mütevazi amma çok da mülayim değil ha
Nazaruşağından Hasan ben
Tarih :

2.1.2020 00:31:00

Cevapla
Hakketti artık 2020 sonuna üst göreve gider hemşerimiz, inş
Ersin
Tarih :

25.11.2019 21:43:00

Cevapla
Valla kardeşim neden bu kadar büyüttüğünüzü bugün anladım, adam gibi adam ne bir hayınlık ne de kibir var. Vali olmuş kaymakamdan mutevazı
Velipalaslı
Tarih :

27.4.2019 15:24:00

Cevapla
Tek kelimeyle adamın kralıydı, bahtı açık ola

İlgili Haberler

İlgili Haber yok...
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • GEÇEN HAFTA
  • BU AY

Medya Yazarları

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil ve Çocuklarımız bunu hak etmiyor.

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil Tarım Kent Projesi

Mustafa İlhan BALIBEY

BASKİL'DE YIKILAN OKULLAR NE OLACAK

Mustafa İlhan BALIBEY

Muhtarların Mevzuattan Kaynaklanan Görev, Yetki, Hak ve Sorumlulukları

Mustafa İlhan BALIBEY

AFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPTIRILAN KONUTLARDA HAK SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI

Mehmet Salim Öztoksoy

Odtü’lü arkadaşının verdiği tepki

Mehmet Salim Öztoksoy

Bir Hidayet Öyküsü

Mehmet Salim Öztoksoy

Toparlayacak olursak, bir cinayetin birden fazla faili var.

Ahmet Karaca

Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarımsal Öğrenimin Başlamasının 174. Günü

Ahmet Karaca

DEPREM SONRASI ELAZIĞ VE ÜRETİM POLİTİKALARI -1

Dr. Hasan Yağar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN KOMEDİSİ

Dr. Hasan Yağar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN KOMEDİSİ

Dr. Hasan Yağar

BA’DE HARAB’ÜL BASRA

Dr. Hasan Yağar

TÜRKİYE’NİN EN ACİL İHTİYACI: İDAM CEZASI

Dr. Hasan Yağar

DÜŞMAN YİNE YOLLARI KESMEK SEVDASINDA

Dr. Hasan Yağar

Kontrolsüz Nüfus Hareketleri ve Güvenlik Kuvvetlerinin Canhıraş çırpınışları

Mustafa İlhan BALIBEY

Muhtarların Talebi

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil’de üretilen kayısıları Malatya Kayısısı diye tescilledi.

Hilal Gök

Fethı Ağabey

İSA EFE

Fethi Sekin

YAVUZ BÜLENT BAKİLER

TÜRKÇE VE OKUMAK ÜSTÜNE...

BASKİL KAYISI ÇALIŞTAYI

BASKİL DÜNYANIN EN KALİTELİ KAYISI MEYVESİNİ ÜRETİYOR

Yavuz DONAT

Baskilli'nin biri... Dedi ki:

Yavuz DONAT

Baskil İlçesi

Yavuz DONAT

Baskil

Yavuz DONAT

Şehitler ölmez

Mustafa İlhan BALIBEY

Baskil Tomisa Kalesi

Mustafa İlhan BALIBEY

Muhtarların Görevleri

Sizce Baskil sahil bölgesine itfaiye merkezi kurulmalı mı?

DOVİZ-ALTIN
  • Alış Fiyatı

    Satış Fiyatı

Nöbetçi Eczaneler
Süper Lig Puan Durumu